phreb etika ng bakuna
ETIKA NG BAKUNA LABAN SA COVID-19

Ang Philippine Health Research Ethics Board (PHREB) ay nilikha ng batas (PNHRS Act of 2013) upang protektahan ang mga taong kalahok sa mga pananaliksik na may kinalaman sa medisina. Ginagawa ang mga pananaliksik para patunayan kung mabisa at ligtas ang mga gamot bago gamitin ang mga ito nang mas malawakan.

Read More